Forskningsprosjekt


Vedlikeholdsbehandling med ofatumumab sammenlignet med observasjon uten ytterligere behandling hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som har hatt effekt av ny induksjonsbehandling etter tilbakefall

Vitenskapelig tittel:
Ofatumumab maintenance treatment versus no further treatment in relapsed CLL responding to induction therapy

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) betraktes som inkurabel. Sykdommen bringes i remisjon med cellegiftkurer og i noen tilfeller annen behandling, men alle får før eller siden tilbakefall. Det er for øyeblikket ingen behandling på markedet som er godkjent for vedlikeholdsbehandling, der målet er å forlenge tiden til eventuelt tilbakefall. Repeterte cellegiftkurer tolereres dårlig av en del eldre pasienter. Monoklonale antistoffer har vist lovende resultater i kombinasjon med cellegift og har lavere toksisitet. Standard behandling i dag for KLL pasienter i remisjon er å avvente og å starte re-induksjonsbehandling igjen ved tilbakefall. Målet med studie OMB 111517 er å evaluere ofatumumab monoterapi vedlikeholdsbehandling versus standard/ingen behandling hos pasienter med tilbakefallende KLL som tidligere har respondert på 2-3 induksjonsbehandlinger med cellegift. Målet er å vise lengre tid til eventuelt tilbakefall og progresjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1054 EudraCT-nummer: 2009-012518-39 Prosjektstart: 28.05.2010 Prosjektslutt: 28.05.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst