Forskningsprosjekt


Kan lavgradig bakterieinfeksjon spille en rolle i degenerative leddsykdommer?

Vitenskapelig tittel:

Can low-grade bacterial infection play a role in degenerative joint disease?Prosjektbeskrivelse:
Hofteleddsartrose og langvarige ryggsmerter med Modicforandringer bidrar til betydelig sykelighet for den enkelte og økonomiske tap for samfunnet. Disse tilstandene har flere fellestrekk, men på tross av deres utbredthet vet vi ikke sikkert hva som forårsaker de. Tidligere forskning vekker spørsmål om tilstedeværelse av bakterier kan bidra i sykdomsutviklingen. Den overordnede problemstillingen med denne studien er å undersøke hvorvidt bakterier kan være del av etiologien bak vanlige degenerative tilstander som Modicforandringer i rygg og artrose i hofte. For å undersøke dette vil vi ta vevsprøver fra angrepne ledd og sammenligne med prøver fra friske ledd. Ved hjelp av en unik metode i et laboratorium spesialbygget for å unngå forurensing vil vi analysere prøvene for bakterieprotein, og beskrive inflammasjonsprofilen. Disse prøvene vil vi sammenligne med prøver tatt fra pasienter som opereres for andre tilstander i de samme leddene
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/697 Prosjektstart: 20.02.2016 Prosjektslutt: 12.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ida Beate Øyen Østhus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UNN finansierer personell.

Laboratorieanalyser vil finansieres av ChondroEngineering, som er et selskap med utløp fra forskning gjort ved UiT og UNN. Selskapet støttes av Innovasjon Norge og har som mål å lage brusk i flak for behandling av artrose. Resultatet av dette prosjektet er viktig for deres arbeid med dette, og de vil derfor finansiere analysekostnadene. De vil imidlertid ikke ha innflytelse på hvordan resultatene fremstilles og har egentinteresse av å finne ut hvorvidt det foreligger bakterier i aktuelle ledd eller ikke. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
26.04.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord