Forskningsprosjekt


Vurderinger av arbeidsstatus og arbeidsevne i forhold bivirkninger, livskvalitet, psykososiale forhold og livsstil hos menn i alderen 45-70 år behandlet eller aktivt overvåket for lokalisert prostatakreft

Vitenskapelig tittel:

Health related Quality of life, adverse effects, work status and ability, in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancerProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil studere Helserelatert livskvalitet, bivirkninger av behandling, og arbeidsdeltagelse og - evne hos pasienter operert eller aktivt overvåket for lokalisert prostatakreft. Studien består av en retrospektiv studie av tidligere diagnostiserte og en prospektiv undersøkelse av Nye pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/925 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Planleggingsfasen for PhD-kandidat er finansiert gjennom internme forskningsmidler ved SiV og ST HF. Det er ingen økonomiske eller interssemessige bindinger mellom forskergruppen og ekstern komersill aktørForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst