Forskningsprosjekt


Virtual Reality (VR) og Autisme: En pilot studie

Vitenskapelig tittel:

Virtual Realty (VR) and Autism Spectrum Disorders: A preliminary study of the feasability of using VR headsets to stimulate social and non social behaviors using VR headsetsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på nyere VR teknologi, som er en form for briller som deltageren får festet til hodet på en lignende måte som en skibrille. Inne i denne brillen er det to skjermer, stereoskopiske, som gir deltagere en visuell effekt av å være i rommet eller videoen som vises og lar deltageren bevege seg 360 grader, samtidig som deltageren kan bevege seg og undersøke objekter og mennesker/avatarer. Pilotprosjektet ønsker å undersøke i hvor stor grad det lar seg gjøre å engasjere barn og unge med autisme i ulike virtuelle stimuli, både sosiale og ikke sosiale. På sikt vil denne kunnskapen kunne være med å utvikle ulike sosiale stimuli som kan brukes til intervensjon av sosiale ferdigheter uten at individet trenger å være i en ekte sosial setting. Noe som for mange med autisme er både stressende og kan skape ubehag. Om det viser seg at pasientgruppen finner dette interessant tar vi sikte på en større studie ved bruk av VR og et spill med tanke på trening av sosiale ferdigheter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/447 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 01.03.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Martin Eisemann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Internt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK