Forskningsprosjekt


Akutte brystsmerter på legevakt

Prosjektbeskrivelse:
Brystsmerter er et viktig og hyppig forekommende symptom som bakgrunn for henvendelse til legevakt. Forskning og klinisk hverdag for norske leger i allmennpraksis og på legevakt, har vist at brystsmerter kan være uttrykk for mange ulike sykdommer og tilstander. Dette kan igjen gjøre det vanskelig for legen å skille brystsmerter av mindre farlig årsak fra brystsmerter som utrykk for alvorlig hjertesykdom, med dertil krav om hurtig og riktig behandling og oppfølging. Både internasjonalt og nasjonalt gjøres det mye forskning på brystsmerter i sammenheng med hjertesykdom og i en sykehus-setting, men lite er kjent om forekomst og behandling av brystsmerter i legevaktsammenheng. Med prosjektet ”Akutte brystsmerter på legevakt” ønsker vi å beskrive ”fenomenet brystsmerte”. Studien vil søke å beskrive forekomst, klinisk bilde, diagnostikk og behandling av pasienter med brystsmerter på legevakt, samt innleggelsesfrekvens og utskrivelsesdiagnose fra sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1499 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Steinar Hunskår
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest
25.11.2010 REK vest
18.08.2011 REK vest
15.08.2018 REK vest