Forskningsprosjekt


Stimulusekvivalens og hjernens elektriske aktivitet ved autismespekterlidelser

Vitenskapelig tittel:

EQUIVALENCE CLASS FORMATION AND CORTICAL SYNAPTIC PLASTICITY IN AUTISM SPECTRUMS DISORDERS Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det er en sammenheng mellom aktiv problemløsning og funksjonelle og strukturelle MR-baserte hjernemål hos personer med autismespekterlidelser og hos friske kontroller. Ved autismespekterforstyrrelser kan problemer med innlæring og språkutvikling skyldes vansker med å overføre læring av problemløsningsstrategier fra et område til et annet. En mekanisme bak vanskene kan være endringer i samspillet mellom nerveceller og i hjernens formbarhet (synaptisk plastisitet). I prosjektet skal det ved bruk av stimulusekvivalenslæring og EEG-baserte teknikker (ERP) undersøke hvordan aktiv problemløsning gjenspeiles i hjernebølgerytmer og synaptisk plastisitet. Det vil videre undersøkes hvordan dette henger sammen med funksjonelle og strukturelle MR-baserte hjernemål. Det skal inkluderes totalt 150 personer i prosjektet, 75 med autismespekterlidelser og 75 friske kontroller. Deltakere (pasienter og kontroller) er planlagt rekruttert gjennom BUPgen-prosjektet (REK sør-øst saksnummer 2009/32) samt fra sykehusavdelinger og poliklinikker i Oslo-området. Deltakelse innebærer at det gjennomføres en EEG-undersøkelse hvor ulike ERP-teknikker benyttes for måling av synaptisk plastisitet. Det vil videre gjennomføres en MR-undersøkelse. Prosjektet er en delstudie av BUPgen, der det er innsamlet opplysninger om demografisk og klinisk informasjon, som opplysninger vedrørende sykdomsforløp og behandling. Resultater fra undersøkelser i BUPgen vil brukes til å undersøke om spesifikke genvarianter har betydning for samspillet mellom nerveceller og synaptisk plastisitet. Dersom det er behov for oppdatering av opplysninger som er innsamlet i BUPgen vil journal bli benyttet til innsamling av supplerende helseopplysninger, inkludert informasjon om diagnose, sykdomskarakteristika, resultat av tidligere tester og somatiske utredninger. Det kan i tillegg være aktuelt å supplere tidligere utredning i forhold til psykiatrisk komorbiditet (MINI intervju), autismespekterdiagnose (ADI-R intervju eller tilsvarende) eller kognisjon (WAIS-IV).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/629 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 30.04.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eva Malt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Throne-Holst. Det vil også bli søkt om finansiering fra Ahus interne strategiske forkningsmidler, Helse Sør-øst, legatmidler og andre mulige finansieringskilder.  De har ingen økonomiske interesser i forskningsresultatene. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Læring i komplekse systemer, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst