Forskningsprosjekt


Langtidseffekt av anale injeksjoner ved anal inkontinens – en oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:

Langtidseffekt av anale injeksjoner ved anal inkontinens – en oppfølgingsstudieProsjektbeskrivelse:
Hensikten med oppgaven er å undersøke langtidseffekten av anale injeksjoner gitt hos pasienter med anal inkontinens. I perioden 2005-12 ble det gjennomført en randomisert studie som sammenlignet to forskjellige behandlinger ved anal inkontinens. Den ene gruppen fikk injisert et romoppfyllende stoff i analkanalen for å gjøre det tettere. Studien viste at dette hadde god effekt i studieperioden på to år, men langtidseffekten av behandlingen er ikke kjent. Vi ønsker nå å undersøke om de som fikk anale injeksjoner fortsatt har effekt av behandlingen eller ikke. Vi vil derfor kontakte alle som fikk injeksjonsbehandling tidligere. Vi vil intervjue deltagerne over telefon for å gradere inkontinensplagene, og vi vil også be dem fylle ut spørreskjema for å gradere livskvalitet. Dette vil gi et godt bilde av langtidseffekten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/445 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Dehli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embetsstudium, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord