Forskningsprosjekt


Åpen vs endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer

Vitenskapelig tittel:

Åpen versus endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer ved UNN i perioden 2002-2014. En retrospektiv studie av mortalitet og morbiditet, med fokus på kvinners helse og pasientoppfølging.Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke våre resultater av åpen og endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurysmer (AAA) med hensyn på mortalitet og morbiditet i perioden 2002 til 2014. Vi vil sammenligne ulike epoker i datamaterialet for å undersøke om en gradvis økende bruk av EVAR har påvirket mortaliteten ved rumperte AAA. Ved innføring av nye metoder er det avgjørende å etterundersøke resultatene og å sammenligne disse med etablert metodikk, både for å forsvare innføring av metoden og for å trekke grenseoppganger for indikasjon opp mot alternativ behandling. Videre vil vi undersøke om kvinner har andre karakteristika, pasientforløp og resultater av behandlingen enn menn. Har vi ulik praksis når det gjelder å tilby behandling for kvinner og menn? Studien vil også belyse om kontrollopplegget etter EVAR har vært trygt. Vi vil derfor sammenligne overlevelse og behov for akutt reintervensjon hos pasienter som har fulgt oppfølgingsprogrammet, med pasienter uten slik oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/444 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Busund
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om støtte til prosjektet fra HN RHF, men prosjektet er ikke avhengig av ekstern støtte.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord