Forskningsprosjekt


Risiko for tarmkreft hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Vitenskapelig tittel:

SCAN-IBD

Scandinavian CANcer in Inflammatory Bowel Disease study

Risk of Colorectal Cancer in Inflammatory Bowel DiseaseProsjektbeskrivelse:
Eldre studier har vist at pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har økt risiko for kreft i tykktarmen, men det er uklart om dette også gjelder pasienter i dag. Den medikamentelle behandlingen har endret seg betydelig de siste tiårene, og pasientene følges i dag regelmessig med kikkertundersøkelse av tarmen. Begge deler vil kunne ha modifisert og redusert risikoen for kreft. Med denne studien vil vi finne oppdaterte estimater for kreftrisiko, noe som er nødvendig for å kunne tilby den beste og mest kostnadseffektive behandlingen og oppfølgingen av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. I fase I vil vi gjennomføre en kohortstudie der vi identifiserer pasienter med inflammatorisk tarmsykdom fra 70-tallet frem til i dag. I fase II vil vi utføre en nested case-kontroll-studie der casene er pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som har utviklet tarmkreft. I denne delen innhenter vi mer detaljert informasjon om bl.a. medikamentell behandling og sykdomsutbredelse fra pasientjournaler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/359 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mette Kalager
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sørøst har gitt ett PhD stipend. Søker i de respektive land om midler til koblinger, analyser, publisering etc.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst