Forskningsprosjekt


Forprosjekt ACT

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et forprosjekt som har til hensikt å kartlegge antallet av schizofrene og manisk-depressive. Søker antar at det kan dreie seg som om ca. 100 personer i nedslagsfeltet. Målet er å kartlegge omfanget av personer som kan være målgruppen fro ACT behandling. ACT (Assertive Community Treatement) er en modell og en metode for behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbrukere. Data om potensielle deltakere i et behandlingsopplegg skal hentes fra journaler og pasientregistre. Dette skal gjøres uten å informere pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/734 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 15.10.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Line-Therese Heli-Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold DPS Halden / Sarpsborg
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst