Forskningsprosjekt


Hjernevevsbetennelse ved Molde sykehus 2004-2016

Vitenskapelig tittel:

Case series of autoimmune encephalitis at Molde Hospital, Møre and Romsdal county, Western Norway.  Prosjektbeskrivelse:
Hjernevevsbetennelse (encefalitt) er en alvorlig nevrologisk sykdom som i noen tilfeller forårsakes av virus. Hos noen pasienter lykkes man ikke i påvise et virus som årsak til sykdommen og i senere tid er man blitt klar over at kroppens eget immunsystem kan føre til betennelse i hjernen. Dette er en form for autoimmunitet og hos disse pasientene snakker man om en autoimmun encefalitt. Ettersom både tilgjengeligheten av de nødvendige diagnostiske verktøyene og kunnskapen om sykdommen har økt kan man i dag verifisere den eksakte sykdomsmekanismen i tilfeller hvor man tidligere ikke ville funnet årsaken. Dette har terapeutiske konsekvenser ettersom man behandler pasientene ulikt avhengig av årsak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/308 Prosjektstart: 13.01.2016 Prosjektslutt: 30.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Johannes Sverre Willumsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i egen avdeling via Nevrologisk forskningsfond i henhold til fondets statutter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Serumarkiv - biobanknr. 26
Behandlet i REK
DatoREK
24.03.2017 REK midt