Forskningsprosjekt


Angiografisk embolisering ved alvorlig miltskade

Vitenskapelig tittel:

A multi-centre, prospective, randomized controlled study to compare outcomes of non-operative management (NOM) with and without splenic arterial embolization (SAE) in hemodynamically stable OIS grade 4/5 splenic injuries.Prosjektbeskrivelse:
Ikke-operativ behandling er i dag akseptert som standard behandling for hemodynamisk stabile pasienter med stump miltskade. Ikke-operativ behandling av alvorlig miltskade er assosiert med blødning. Miltarterieembolisering (terapeutisk tetting av kar) (SAE) er blitt en del av behandlingen og det er publisert økende suksessrater for høyrisiko pasienter ved bruk av SAE. I denne prospektive randomiserte internasjonale multisenterstudien vil vi sammenlikne forebyggende SAE med observasjon alene ved NOM av hemodynamisk stabile pasienter med BSI grad 4 og 5. Studien inkluderer 170 hemodynamisk stabile voksne pasienter diagnostisert med BSI grad 4 og 5. Målet er å kunne presentere en endelig konklusjon på pågående diskusjoner internasjonalt om forebyggende embolisering hos disse pasientene øker andelen vellykkede ikke-operativt behandlede pasienter. Resultatet vil kunne endre retningslinjene for behandlingen av denne pasientgruppen internasjonalt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1432 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 31.10.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: christine gaarder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Selvfinansiert. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst