Forskningsprosjekt


Fedme og overvekt i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR i områder med samisk og norsk bosetting

Vitenskapelig tittel:

Fedme og overvekt i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR i områder med samisk og norsk bosetting.Prosjektbeskrivelse:
Fedme utgjør en svært betydningsfull global helsebyrde med medfølgende komorbiditeter som metabolsk syndrom (MetS), type 2 diabetes og kardiovaskulær sykdom. Fra 1980 til 2008 var den globale prevalensen av fedme nesten doblet hos voksen befolkning med en økning på 4,8 % til 9,8 % blant menn og 7,9 % til 13,8 % blant kvinner . I HUNT studien, som er en stor norsk undersøkelse, økte prevalensen av BMI-basert fedme fra 7,7 % i 1984/86 til 22,1 % i 2006/08 blant menn og fra 13,3 % til 23,1 % blant kvinner. Likeledes har abdominal fedme økt markant i samme tidsperiode noe som foreslår en generell forhøyet risiko i forhold til metabolsk syndrom, type 2 diabetes and kardiovaskulær sykdom i denne populasjonen . En nylig publisert artikkel fra Tromsøundersøkelsene påviste også en økning av fedme fra henholdsvis 9,8 % til 20,9 % hos menn og 11,8 % til 18,5 % hos kvinner i perioden 1994–1995 til 2007–2008 [8]. Også norske vernepliktige har blitt nesten tre kilo tyngre de siste 15 årene
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/176 Prosjektstart: 31.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av driftsmidler hos SSHFForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
04.02.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord
19.04.2018 REK nord