Forskningsprosjekt


HIV og ernæring hos barn i Kenya

Vitenskapelig tittel:
HIV- infection and nutrition: a study of HIV-postitive children and their caregivers in Loitokitok, Kenya

Prosjektbeskrivelse:
Studiens overordnede mål er å evaluere effekten av et ernæringsmessig oppfølgingsprogram for ca 25 HIV-positive barn og deres pårørende ved District Hospital of Loitokitok, Kenya. Oppfølgingsprogrammet involverer regelmessige kontroller av barnas ernæringsstatus og ernæringsrådgivning for barn og foresatte, samt kosttilskudd og ernæringsbehandling for de som klinisk vurderes å ha behov for dette. Studien er todelt. Den kvantitative delen består i å studere endring i barnas ernæringstilstand over en periode på ca 10 måneder, hvor de har deltatt i oppfølgingsprosjektet. Den kvalitative delen er semistrukturerte dybdeintervjuer av ti av barnas foresatte, hvor man søker å finne ut hvor mye kunnskap barnas foresatte har om HIV/AIDS og ernæring på et generelt grunnlag.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/820 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudium medisin, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Informerer om at studentoppgaven ikke er tilgjengelig
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst