Forskningsprosjekt


Atrieflimmer og hjernehelse

Vitenskapelig tittel:

Fibrosis, inflammation and cerebral infarction in patients with atrial fibrillationProsjektbeskrivelse:
Atrieflimmer gir betydelig økt risiko for hjerneslag og kognitiv svikt. Vurdering av tromboembolisk risiko forklarer bare delvis risikoen. Funksjonelle og molekylære endringer ved demens påvises før strukturelle endringer. Bedre diagnostikk ved bruk av PET og biomarkører kan bidra til bedret predikering av risiko for cerebrale komplikasjoner. Hoveformålet med studien er å vurdere forekomst av stumme infarkter og mikroembolier til hjernen ved elektiv elektrokonvertering og ved oppfølging etter et år. Betydningen av inflammasjon, fibrose og andre årsaker vurderes. Pasienter med atrieflimmer vil bli fulgt om med kliniske vurderinger, EKG, biomarkører i blod, PET og MR av hjernen før og gjennom ett år etter elektrokonvertering. Denne studien vil gi informasjon om risiko for stumme hjerneinfarkter og residiv av atrieflimmer og øke vår kunnskap om betydningen av inflammasjon og fibrose. Dette kan bidra til bedre slagforebygging og redusere risikoen for kognitiv svikt ved atrieflimmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/133 Prosjektstart: 10.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er delvis finansiert av institusjonen, og det søkes i tillegg om ekstern finansiering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d. , Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst