Forskningsprosjekt


Førstelinjebehandling for primær plasmacelleleukemi

Vitenskapelig tittel:

Carfilzomib and lenalidomide-based treatment for younger and elderly newly diagnosed primary plasma cell leukemia patients. A European Intergroup Trial of the European Myeloma Network EMN(EMN12/HO129 PCL)Prosjektbeskrivelse:
Primær plasmacelleleukemi er en aggressiv plasmacellesykdom med meget dårlig prognose. Et av de mest effektive regimene for plasmacellesykdommen myelomatose er kombinasjonen av Carfilzomib og Lenalidomide, og denne studien ønsker å evaluere denne kombinasjonen prospektivt. Da tiden til tilbakefall etter initial behandling er kort, og det finnes publiserte pasientserier med langtidsoverlevelse etter allogen transplantasjon, vil dette også evalueres i denne studien hos pasienter som er aktuelle for denne behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/70 EudraCT-nummer: 2013-005157-75 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Schjesvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En offentlig forskningsgruppe i Nederland står for finansieringen. Vi har ikke oversikt over hvor de har sine midler fra. Carfilzomib og lenalidomid skaffes gratis til veie av henholdsvis Onyx og Celgene. Hovon dekker utgifter til apotekutgifter i Norge. Norge er representert via NMSG, hvor danske Annette Vangsted er hovedutprøver. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst