Forskningsprosjekt


Diabetes-utbredelse i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR i områder med samisk og norsk bosetting

Vitenskapelig tittel:

Diabetes-utbredelse i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR i områder med samisk og norsk bosetting.Prosjektbeskrivelse:
Studien benytter epidemiologisk studiemetodikk. SAMINOR 1 og 2 er to tverrsnittsstudier som ved kobling også kan analyseres longitudinelt. Hovedformålet med dette prosjektet, er å finne prevalens av diabetes mellitus i en samisk og ikke-samisk befolkning målt med selvrapportert diabetes, ikke-fastende blodsukker og glycolysert hemoglobin (HbA1c), basert på data fra SAMINOR 2 klinisk del. Samtidig vil det være interessant å studere diabetesutviklingen over tid fra SAMINOR 1 til SAMINOR 2. Data fra SAMINOR 1 vil bli benyttet for å studere endring i diabetesprevalens over en 10-årsperiode. I tillegg vil det gjøres en kobling mellom datasettene SAMINOR 1 og SAMINOR 2 klinisk del, for å finne nye tilfeller med diabetes mellitus i SAMINOR-befolkningen over en 10-årsperiode, slik at insidente diabetestilfeller kan beregnes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/173 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EPINOR stipend og midler fra SSHFForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin -EPINOR, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
SAMINOR studien
Behandlet i REK
DatoREK
04.02.2016 REK nord