Forskningsprosjekt


Psykiatrisk komorbiditet ved epilepsi

Vitenskapelig tittel:

Psychiatric Comorbidity in EpilepsyProsjektbeskrivelse:
Vi fokuserer på psykiatriske sykdommer ved epilepsi. I en populasjonsbasert studie har vi undersøkt psykiatrisk komorbiditet ved bruk av Norsk Pasientregister. Vi vil gå dypere inn i problematikken mot et klinisk, pasientnært nivå. Prosjektet er tredelt: 1) Landsomfattende registerstudie. Ved hjelp av Reseptregisteret vil vi se på sammenhengen mellom epilepsi og psykose. Hvor mange får behandling mot begge tilstander samtidig, og hvilken sykdom ble behandlet først? 2) To retrospektive studier: 2a) Data fra journal på ca 500 pasienter med epilepsi og psykiatrisk sykdom vil bli brukt til å undersøke hva som karakteriserer epilepsien hos pasienter med slik komorbiditet. 2b) Vi vil også sammenligne disse pasientene med pasienter uten slik komorbiditet i en case control studie for å identifisere pasienter med særlig risiko for psykiatrisk sykdom. 3) Presentasjon av kasuistikk med fokal status epilepticus med psykiske symptomer som først ble oppfattet som psykose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/56 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

3 års fulltids stipendiat fra Institutt for nevromedisin (av. 50% i 6 år)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.02.2016 REK midt
22.04.2016 REK midt