Generell forskningsbiobank


Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet inngår som en del av Regional strategisk forskningssatsning i Helse Vest. Fedme – ernæring, inkludert kirurgi. Overvekt medfører økt risiko for en rekke kroniske sykdommer og prevalensen av overvekt er fortsatt sterkt økende i Norge. Hensikt: å studere biokjemiske/metabolske endringer i blod og urinprøver til pasienter før og 12 måneder etter bariatrisk kirurgi ved Førde sentralsjukehus, Voss sjukehus og Haugesund sjukehus .
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/502

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Gunnar Mellgren
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF


Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
08.05.2014 REK vest
31.10.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest