Forskningsprosjekt


Behandling og overlevelse ved hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Behandling, reinfarkt og overlevelse ved hjerteinfarkt - en nasjonal kohortstudieProsjektbeskrivelse:
Hvert år behandles ca. 13 000 personer i Norge for akutt hjerteinfarkt. Utredning med kransårerøntgen (koronar angiografi) og behandling med perkutan koronar intervensjon (PCI) samt bruk av sekundærprofylaktisk medikasjon har vist å redusere sykelighet og risikoen for tidlig død etter hjerteinfarkt. Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister kan indikere at ikke alle pasienter med hjerteinfarkt får behandling som anbefalt i europeiske retningslinjer. Hensikten med denne kohort studien er å undersøke om bruk av koronar angiografi, forsinkelse til invasiv utredning/revaskulariserende behandling og bruk av sekundærprofylaktisk medikasjon i tråd med internasjonale behandlingsretningslinjer hadde betydning for forekomsten av nytt hjerteinfarkt og for overlevelse hos pasienter med hjerteinfarkt innlagt ved norske sykehus i perioden 2013-2015.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/170 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstra finansiering utover ordinær lønn fra egne arbeidsgivere til prosjektmedarbeidereForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.02.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
09.03.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord
13.09.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
14.03.2019 REK nord