Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Kartlegging av bostedsløse i Norge 2016

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i Norge. Kartleggingen vil vise et tverrsnitt på et gitt tidspunkt av omfang, profil og forekomst av problemsituasjoner bostedsløse personer kan stå ovenfor. Tilsvarende kartlegginger har vært gjort i 1996, 2003, 2005, 2008 og 2012. Kartleggingen skal brukes til å utforme politikk og lage tiltak for å redusere og forhindre bostedsløshet. Kartleggingen i 2016 vil også omfatte personer som har fått opphold i Norge og er klare for bosetting, men som fremdeles oppholder seg i mottak. Prosjektet er planlagt gjennomført ved at en rekke respondenter innen offentlig og privat helse- og velferdstjeneste skal besvare et registreringsskjema med opplysninger for hver bostedsløs person de kjenner til eller er i kontakt med i løpet av en gitt uke. Prosjektet søker REK om dispensasjon fra taushetsplikten for tilgang til opplysninger om bostedsløse fra helsepersonell som er underlagt taushetsplikt etter lov om helsepersonell.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/115 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 02.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Evelyn Dyb
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus


Behandlet i REK
DatoREK
11.02.2016 REK sør-øst