Forskningsprosjekt


Hvordan lyder og synsinntrykk kan påvirke smerteopplevelser under tannbehandling

Vitenskapelig tittel:

The sights and sounds of dental treatment and their impact on pain.Prosjektbeskrivelse:
En persons opplevelse av smerte kan påvirkes av både indre og ytre forhold. For eksempel vil angst eller negative emosjoner påvirke smerteopplevelse, og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) rapporterer typisk om mer smerte under intraorale injeksjoner enn personer uten angst. Hos personer med odontofobi kan angst aktiveres eller styrkes i kontakt med, eller forventning om kontakt med, spesifikke objekter eller situasjoner. Tannbehandlingssituasjonen er rik på lyder og visuelle inntrykk som kobles til smerte, stress og ubehag. Prosjektet vil se på forholdet mellom tannbehandlingsangst, stress og smerteopplevelser i laboratoriekontekst: Hvordan påvirkes smerteoppfatning av lyd og synsinntrykk? Det vil benyttes psykofysiologiske målemetoder for stress og opplevelse av smerte, samt lyd- og videoopptak. Prosjektets resultater er relevante for teoretisk forståelse av odontofobi, samt en del av etablert forskning på forholdet mellom smerte og stress.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/440 Prosjektstart: 15.02.2016 Prosjektslutt: 15.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan-Are K. Johnsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Mastergrad / forskerlinje
Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført i henhold til protokoll
Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK nord
13.09.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord