Forskningsprosjekt


Internasjonal sammenligning av HbA1c i type 1 diabetes: Trenger vi HbA1c variasjon i tillegg til gjennomsnittlig HbA1c verdier?

Vitenskapelig tittel:

Internationnal HbA1c benchmarking in type 1 diabetes: Do we need HbA1c variation in addition to average HbA1c values?Prosjektbeskrivelse:
Internasjonalt behandlingsmål for barn med type 1 diabetes (T1D) er HbA1c < 7,5%. Kun en liten andel barn oppnår dette. Målet er satt for å redusere risikoen for utvikling av senkomplikasjoner. Det er stor variasjon i mean HbA1c mellom forskjellige land og også mellom barneavdelinger i samme land. Målet er å beskrive denne forskjellen. Dette vil føre til bevisstgjøring om at det er mulig å oppnå bedre resultater, og kan gi et utgangspunkt til å lære av de avdelingene som gjør det best. Forskningen kan gi oss ny kunnskap om: 1) Variasjon i HbA1c mellom hvert behandlende senter både nasjonalt og internasjonalt. 2) Variasjon i HbA1c mellom pasientene i hvert senter. 3) Mean HbA1c på hver deltagende barneavdeling. Målet er å beskrive metabolsk kontroll hos barn med T1D med både variasjon i HbA1c og mean HbA1c. Dette skal sammenlignes både i hvert land (mellom sentrene) og mellom landene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/148 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjetet er et samarbeidsprosjekt mellom de nangitte barnediabetesregistrene og vurderes som en internasjonal sammenligningsstudie. Det finansieres av de driftsmidlene som pr. i dag er i de respektive registrene.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst