Forskningsprosjekt


Kartlegging av kognitiv funksjon i tidlig fase av multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:

Assessment of cognitive function in early stages of multiple sclerosisProsjektbeskrivelse:
Kognitiv dysfunksjon ses ofte tidlig ved multippel sklerose. Studien vil benytte et testbatteri kalt Brief International Cognitive Assessment in Multiple Sclerosis for å kartlegge kognisjon hos MS-pasienter. Pasientene er diagnostisert i årene 2014-2016 ved Haukeland universitetssjukehus. Hensikten med studien er å karakterisere pasienter med forstyrret kognisjon og etablere et testbatteri tilpasset norske pasienter som kan innføres som standard i klinisk praksis. Samtykke innhentes fra ca. 120 pasienter over 18 år med diagnosen MS eller forstadiet til MS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/31 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Startfinansieringer etablert via en «unrestricted grant» fra Novartis Norge tildelt etter søknad og kontrakt ved Nevroklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Nevrologi, Nivå: Dr. grad/PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.02.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest
05.09.2018 REK vest