Forskningsprosjekt


Programmert epidural bolus med adrenalin-studien

Vitenskapelig tittel:

 The programmed Intermittant Epidural Bolus Adrenaline studyProsjektbeskrivelse:
Epidural smertelindring brukes ofte til fødende. Mange sykehus i Norge bruker adrenalin i denne blanding for å gjøre den mer effektiv. Vi ønsker med dette studie å undersøke om det å bruke en annen måte å administrere epidural-medisinen på gir en effektivere smertelindring, når der er tilsatt adrenalin i blandingen. Vi planlegger å gjennomføre et randomisert studie hvor den ene gruppen får sprøytet inn medisin med en konstant hastighet, og den andre gruppen får samme dose medisin, men sprøytet inn på en gang, en gang hver time (intermitterende bolus). I tillegg får pasienten lov å gi seg selv ekstradoser hvis smertelindringen ikke er tilstrekkelig. Vi kommer å måle om der er noen forskjell i hvor mye medisin som trengtes totalt sett for å gi bra smertelindring, samt hvor tilfredse pasientene var med behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/98 EudraCT-nummer: 2015-004397-14 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 01.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Dahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres vha interne forskingsmidler, samt en fast stilling i avdelingen med 50 % tid avsatt til forskning (D-stilling).Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst