Forskningsprosjekt


Bruk av genprofil for å avgjøre nytten av oksygenmodulator ved strålebehandling av hode-halskreft

Vitenskapelig tittel:

DAHANCA 30: Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomerProsjektbeskrivelse:
Nimorazol er en peroral hypoksisk radiosensitizer, som gitt som tillegg til stråleterapi viser en forbedret stråleeffekt i oksygenfattige kreftsvulster i hode-halsregionen. Nimorazol gis i dag til nesten alle strålebehandlede pasienter med plateepitelcarcinom, selv om kun 1/3 av pasientene, de med mest oksygenfattige svulster, har nytte av tilleggsbehandlingen. Med en nyutviklet hypoksi gen-profil tyder det på at det nå er mulig å utpeke de oksygenfattige svulstene, som har nytte av nimorazol (respondere), samt de mer oksygenrike svulstene, hvor nimorazol ikke har vesentlig betydning (non-respondere). Ved å unnlate bruk av nimorazol hos gruppen av non-respondere kan disse pasintene spares for bivirkninger til preparatet (hovedsaklig kvalme og dårlig matlyst), som er relevant for denne pasientgruppen med allerede belastet ernæringssituasjon. Mål; å etterprøve om hypoksi gen-profil kan utpeke pas. som ikke har nytte av tilleggsbehandling med nimorazol under strålebehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/167 EudraCT-nummer: 2015-004133-27 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 16.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Bratland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert av DAHANCA. De ekstra utgiftene til sending av biopsi-materiale og gen-profilering dekkes av avdeling for Eksperimentell Klinisk Onkologi, Aarhus Universitets Sygehus samt en bevilling fra «Knæk Cancer»-kampanjen 2014.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.02.2016 REK nord
04.02.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord