Forskningsprosjekt


Kreftforekomst og risiko for annen helseskade blant impregneringsarbeidere

Vitenskapelig tittel:

Kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant norske impregneringsarbeidereProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å belyse risikoen for alvorlig kronisk sykdom blant personer som har vært utsatt for kreosot i arbeidssituasjonen. Spørsmålet vil bli belyst ved en registerbasert oppfølgingsstudie der en oversikt over norske impregneringsarbeidere kobles mot data fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret for opplysninger om alvorlig sykdom. Impregneringsstoffet kreosot ble tidligere brukt for å gjøre trevirke (jernbanesviller og telegrafstolper) motstandsdyktig mot forråtnelse. Bruken av slike stoffer er i dag strengt regulert, kreosot regnes som en miljøgift, og impregnerte produkter håndteres som farlig avfall. Kreosot er klassifisert som sannsynlig kreftfremkallende for mennesker, og det er behov for mer kunnskap. Det har tidligere vært funnet økt risiko for hudkreft, og det er også mistanke knyttet til andre kreftformer. Stoffene er svært giftige.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/146 Prosjektstart: 21.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er foreløpig ingen finansiering til studien, men støtte vil bli søkt fra uavhengige kilder uten økonomiske bindinger til produsenter eller andre økonomiske interessenter.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst