Forskningsprosjekt


postspinal hodepine etter føde epidural

Vitenskapelig tittel:

European practices in the management of accidental dural puncture in obstetricsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er et europeisk non profit multisenterstudie i regi av ESA (European Society of Anaesthesiologists), hvor en rekke norske sentre har meldt seg som mulige deltakere (se liste vedlagt). Undertegnede er nasjonal koordinator for denne studien. Prosjektet er ment som en deskriptiv analyse av forekomst og behandling av postspinal hodepine etter akksidentell duraperforasjon I forbindelse med etablering av epidural smertelindring ved fødsel. Eksempelvis tidspunkt for diagnose, behandling, type behandling, effekt av behandling og varighet av behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/97 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 28.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Dahl
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering, ut over finansiering av sentral europeisk studiesekretær i ESA (European Society of Anaesthesiologists)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst