Forskningsprosjekt


Identifisering og validering av molekylær-genetiske markører knyttet til prognose ved brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Identifisering og validering av molekylær-genetiske markører knyttet til prognose ved bruk av tidligere innsamlet tumormateriale fra brystkreftpasienter med langtidsoppfølging

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man gjøre nye genanalyser på et allerede innsamlet biologisk materiale, fra årene 1985 til 1995. Materialet er fra kvinner med brystkreft. Ved analyse av tumormaterialet, som består av ca. 500 prøver, skal det benyttes nye teknikker som dypsekvensering og storskala genanalyser av kopitall.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/498 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Lise Børresen-Dale
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Siri Hatlen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Exploring the systems biology of breast cancer (NFR og Kreftforeningsprosjekt), Collaborative EU - 7 FP prosjekt: Breast Cancer Somatic Genetic Study (BASIS) under programmet: HEALTH-2009-2.1.1-2: Large-scale functional genomics efforts to identify molecular determinants of cancer.
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst