Forskningsprosjekt


Biobank-baserte studier av pasienter som blir behandlet med bariatrisk kirurgi (gastric bypass)

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet inngår som en del av Regional strategisk forskningssatsning i Helse Vest. Fedme – ernæring, inkludert kirurgi. Overvekt medfører økt risiko for en rekke kroniske sykdommer og prevalensen av overvekt er fortsatt sterkt økende i Norge. Hensikt: Å studere mikroRNA, RNA og proteiner i fettvev til pasienter før og 12 måneder etter bariatrisk kirurgi, og å studere endringer i biokjemiske og kliniske parametre. Fedme-kirurgi (gastric bypass) fører til en betydelig vektreduksjon. Studier av fettvev vil kunne gi økt informasjon om faktorer som påvirker metabolsk helse og sykdomsrisiko. MikroRNA er transkripsjonsprodukter som regulerer utrrykket av andre gener. Studier av mikroRNA kan dermed gi verdifull informasjon om hvordan gener reguleres ved fedme. I tillegg vil en studere hvordan vektreduksjon etter fedme-kirurgi påvirker proteiner i fettvev. Proteomikk-baserte analyser vil gi økt kunnskap om hvordan fettcellene fungerer før og etter kirurgisk behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/504 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Mellgren
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå: Dr.grad
Del av forskningsprogram: Regional strategisk forskningssatsnin i Helse Vest: Fedme, ernæring inkl. kirurgi.
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
23.09.2010 REK vest
14.02.2013 REK vest
08.05.2014 REK vest