Generell forskningsbiobank


Matvareintoleranse

Prosjektbeskrivelse:
Beskrivelse av biobanken (revidert av REK) Dette er en søknad om å opprette en generell forskningsbiobank, «Matvareintoleranse», for innsamling og oppbevaring av biologisk materiale fra personer med plager eller sykdom i mage-tarmkanalen knyttet til matvareoverfølsomhet/-intoleranse, med tanke på fremtidige analyser. Formålet med biobanken er å støtte forskning som undersøker mikrobiologisk sammensetning samt immunologiske og cellebiologiske faktorer i mage-/tarmkanalen. Blod- avførings- og vevsprøver (biopsier fra tarm) samt tarmskyllevæske skal innsamles i forbindelse med annen prøvetaking som et ledd i utredning eller behandling. Det planlegges innsamling av følgende materiale fra voksne, samtykkekompetente pasienter som utredes for matvareintoleranse eller som har inflammatorisk tarmsykdom, og som er til utredning og/eller behandling ved Lovisenberg diakonale sykehus: • Tarmbiopsier, 250-500 biopsier i året/ tilsammen 10 000 biopsier • Tarmskyllevæske, 150/året, tilsammen 2000 prøver • Avføringsprøver, 150-250/året, tilsammen 5000 prøver • Blodprøver, 150-250/året, tilsammen 5000 prøver
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2462 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Trond S. Halstensen
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale sykehus
Finansieringskilder: Lovisenberg diakonale sykehus


Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst