Forskningsprosjekt


Intensiverfaringer etter intensivopphold

Vitenskapelig tittel:

Erfaringer fra intensivoppholdet hos pasienter som har ligget mer enn to uker på respirator. Tidligere intensivpasientenes opplevelser ett år etter utskrivelse med særlig fokus på dagbok og oppfølgingssamtale. En kvalitativ studie.Prosjektbeskrivelse:
Tidligere forskning har avdekket at tidligere intensivpasienter sliter med fysiske og psykiske senplager. Forskning viser at ca. 30% har symptomer forenlig med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) som innenfor intensivmedisin betegnes som Post Intensive Care Syndrom (PICS). Forskning viser at dagbok og oppfølging har betydning for bearbeiding av intensivoppholdet, men fortsatt mangler mye forskning innenfor tema. Internasjonal forskning og intensivmiljøer setter fokus på å utvikle mer kunnskap om gode tiltak for å bearbeide intensivopphold. Denne studiens hensikt er derfor å undersøke hvordan pasienter som har ligget mer enn to uker på respirator erfarer intensivoppholdet ett år etter utskrivelse. I studien vil det særlig legges vekt på hvordan sykepleieledet dagbok og oppfølgingssamtale har bidratt til å bearbeide erfaringene. Studien har et utforskende og beskrivende forskningsdesign med bruk av kvalitativ metode og individuelle intervjuer med tidligere intensivpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/74 Prosjektstart: 10.12.2015 Prosjektslutt: 10.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Halvorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen ekstern finasiering av dette prosjektet. Det er en masterstudie og utgifter må dekkes av studenten selv. Det vil si at masterstudenten må dekke infromaters resie til og fra intervju selv. Hun planlegger evt å søke et lite stipend for dette via sin faggruppe innenfor sykepleieforbundet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i intensivsykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst