Forskningsprosjekt


Termisk effekt av faseendringsmaterialer i bekledning

Vitenskapelig tittel:
Termisk effekt av faseendringsmaterialer i bekledning under hvile og fysisk aktivitet

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å evaluere termisk effekt ved bruk av faseendringsmaterialet, Phase Change Materials (PCM) under fysisk aktivitet og i hvile for å framskaffe ny kunnskap for utvikling av bruk av faseendringsmaterialer i klær. Hypotesen er at PCM i bekledningen resulterer i lavere hudtemperatur i varme omgivelser og høyere hudtemperatur i kalde omgivelser, som vil gi økt komfort for brukeren. 20 friske, frivillige personer (menn) i alderen 20-30 år vil forespørres om å delta i en testserie som består av en pretest og til sammen 5 hovedtester. Medisinsk test ved ansvarlig lege gjennomføres før prosjektstart. Deltakerne vil få testet maksimalt oksygenopptak (VO2max) ved løp på tredemølle. Ytterligere tester skal foregå i klimakammer ved henholdsvis 20-25°C og ved 10 °C.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/472 Prosjektstart: 08.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Noterefiga
Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst