Forskningsprosjekt


Omsorg og behandling av personer med KOLS - betydningen av kjønn, sosioøkonomisk status og geografi

Vitenskapelig tittel:
Care and treatment of persons with COPD: the impact of gender, socio-economic status and geography

Prosjektbeskrivelse:
Det har vært en økende forekomst av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) de siste 20-30 årene. KOLS var den sjette viktigste dødsårsak i 1990, og i 2020 er det ventet at KOLS blir tredje viktigste dødsårsak i verden. Kunnskap om behandlingspraksis- og forløp og bruk av trygdeytelser er viktig både for å øke kvaliteten i behandlingen av slike lidelser, og for å få innsikt i hvordan innsats og ressurser fordeles og om dette henger sammen med sosioøkonomisk status til pasienten. Prosjektet fokuserer på betydningen av sosioøkonomisk status, kjønn og geografi for forbruket av og kvaliteten på tjenestene for disse pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/682 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thomas Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG), Forskningsrådet
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt
23.08.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt