Forskningsprosjekt


MR normale kjeveledd

Vitenskapelig tittel:

The temporomandibular joint - MRI based reference standardsProsjektbeskrivelse:
Studien er en retrospektiv gjennomgang av journaldata (RIS/PACS) om MR-undersøkelse av hodet hos leddfriske for å undersøke hva som er normal anatomi. Opplysninger om ca. 100 deltakere i alderen 2-18 år vil inngå i studien. Pasientene har tidligere fått utført MR av hodet på andre indikasjoner enn leddsykdom eller leddplager. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke fra dem opplysningene gjelder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/257 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karen Rosendahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

JIA prosjektet, via Helse-VestForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest