Forskningsprosjekt


CRP hos nyfødte

Vitenskapelig tittel:

CRP hos nyfødte

(CRP value in newborns)Prosjektbeskrivelse:
CRP er en mye brukt blodprøve for å se etter tegn til infeksjon, men den er svært uspesifikk. Derfor ser man regelmessig at nyfødte blir innlagt på intensivavdeling med til dels langvarig intravenøs medisinering hvor CRP-verdi er utslagsgivende, hvor en i ettertid står igjen uten egentlige holdepunkter for infeksjon. I dette prosjektet ønsker man å samle 200 friske nyfødte på Kvinneklinikken (hvorav 50 med misfarget fostervann) som får tatt blodprøve til nyfødtscreeningen, og da samtidig samle noen få bloddråper til CRP-analyse. Blodet fryses ned, og analysen gjøres i ettertid. En vil da få et inntrykk av fordelingen av normalverdier, noe som er lite undersøkt i internasjonal litteratur. Man vil i etterkant gå inn i elektronisk pasientjournal for å se om barnet ble sykt etter fødsel, om det ble innlagt, og se på generelle forhold rundt fødselsforløpet. Man ønsker å vise at CRP-verdier kan være lett forhøyede hos friske nyfødte, uten at dette gjør bruk av intravenøs antibiotika nødvendig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2347 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 27.02.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Batman Mjelle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EgenfinansiertForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt artikkel
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK vest
10.01.2018 REK vest
06.02.2019 REK vest