Forskningsprosjekt


Ultralyd utført av sykepleier med telemedisinsk diagnostisk støtte av hjertespesialist i en hjertesviktpoliklinikk

Vitenskapelig tittel:

The use of ultrasound diagnostics for clinical decision making at remote locations - data from an outpatient heart failure clinicProsjektbeskrivelse:
Hjertesviktpasienter ved slike poliklnikker har svært høy reinnleggelsesrate, 20-50% ila 2-6 måneder. Vi har vist at ultralyd kan være nyttig for bedre monitorering av disse pasientene. Vi ønsker derfor å studere kvalitet og gjennomførbarhet av en ny metode med inklusjon av telemedisin som kan redusere behovet for å la ultralydspesialist fysisk tilstede der pasienten behandles. Ny metode sammenliknes med referanseundersøkelse som er ultralydundersøkelse utført av hjertespesialist. Pasienter ved hjertesviktpoliklinikk er velegnet for ultralyddiagnostikk for vurdering av volumstatus, men også for diagnostikk av årsak til hjertesvikt. Her vil sykepleier utføre ultralyd av pasientene, med telemedisinsk støtte av spesialist som er ansvarlig for vurdering av ultralydbildene og behandling, men har annen fysisk lokalisasjon. Forutsatt at økt bruk av ultralyd i hjertesviktpoliklinikk kan bedre diagnostikk, kan prosjektet medvirke til bedre klinisk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2312 Prosjektstart: 15.02.2016 Prosjektslutt: 15.02.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i regi av samarbeidsprosjekt (BIA-prosjekt) med støtte fra Norges forskningsråd med industripartnere GE Vingmed Ultrasound, spesialist i allmennmedisin Lasse Folkvord, Fimreite software A/S og stiftelsen norsk luftambulanse.

I tillegg vil deler av prosjektet finansieres av Helse Nord-Trøndelag HF.

Hovedmålet med prosjektet er å overordnet for samfunnet å bidra til å gjøre medisinsk ultralyd mer tilgjengelig for ikke-eksperter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2016 REK midt