Forskningsprosjekt


Transfusjon av fullblod til militære styrker i kampsituasjon

Vitenskapelig tittel:
Som ovenfor

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Transfusjon av fullblod kan være livreddende i felt der transfusjonsalternativ ikke eksisterer. Blodgiverne kan være medsoldater - eller stabspersonell som har donert blod stridsstyrkene tar med ut i felt. Effektene av donasjon på nødvendige soldatferdigheter er ikke klarlagt. Effekter av et tappe- og reinfusjonsprogram for stabspersonell er ikke kjent. Formål: Dette er en pilotstudie for å avklare om tiltak som kan ha livreddende virkning hos soldater med store blødninger i felt lar seg gjennomføre i praksis - på en måte som ikke innebærer unødvendig risiko for blodgiverne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1559 Prosjektstart: 07.06.2010 Prosjektslutt: 28.11.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Informerer om at manuskript er akseptert til publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest
17.06.2010 REK vest
19.08.2010 REK vest
31.01.2018 REK vest