Forskningsprosjekt


CENTER-TBI: Kartlegging av pasientoverføringer etter akutt fase

Vitenskapelig tittel:

CENTER-TBI: Transitions of care following acute specialized careProsjektbeskrivelse:
Denne studien er del av Center TBI: Europeisk hodeskadestudie, arbeidspakke 14 (WP 14) “Transition of care and post-acute care”. WP 14 består av seks forskjellige task og studien er WPs task 2 som kartlegger overføringsprosessen fra akutt sykehus og kontinuitet i helsetilbudet. Formålet er å identifisere risikofaktorer for sub-optimale beslutninger ved utskrivning som kan ha en innvirkning på utkomme og pasientens tilfredshet med helsetjenestetilbudene. Studien er delvis basert på informasjon som allerede er innhentet i CENTER-TBI ved gjennomgang av pasientens journaler og intervju ved oppfølginger ved 3-6 mnd som f. eks. liggetid og reinnleggelser. Denne informasjon suppleres med kartlegging av utskrivningsprosess fra akutt sykehus bl. a. involvering av pasient/pårørende i beslutninger vedr. utskrivning; informasjonsoverføring mellom sykehusets helsepersonell og mottagende helsepersonell; pasientens erfaringer med koordineringen av helsetjenester og tilfredshet med overføringen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2307 Prosjektstart: 30.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nada Hadzic-Andelic
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Denne delstudien som gjennomføres ved OUS inngår WP 14 og  Core study til CENTER TBI, OUS site og er dermed finansiert fra CENTER TBI midler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2016 REK midt