Forskningsprosjekt


3D anatomisk arkitektur av lymfebaner til distal pancreas. En postmortem microanatomi studie.

Vitenskapelig tittel:

The 3D anatomic architecture of lymph vessels around the distal part of the pancreas. A postmortem microanatomy study.Prosjektbeskrivelse:
Kirurgisk behandling med distal pankreatektomi er den eneste mulighet for helbredelse i pasienter som har duktal adenocarcinom i bukspyttkjertel kropp eller hale. Det som er fortsatt uklart er omfang av reseksjon mot bakre bukvegg, dette grunnet en mangel på studier som rapporterer anatomi av lymfebaner i området, hovedsakelig om lymfebaner penetrerer Toldts fascie, en sene lag som ligger bak bukspyttkjertelen og og foran binyren. Vår prosjekt har som hovedmål å undersøke lymfebaneanatomien i området bak bukspyttkjertelen og foran binyren med å forske på obduksjonsmaterialet som hentes fra ferske kadavere ved obduksjon. Materialet skal deles i seriske snitt, farges med immunantistoffer od deretter rekonstrueres i 3D for å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelse av lymfebaner som penetrerer Toldts fascie. Forklaring av Toldts fascie rollen i spredningen av bukspyttkjertel kreft skal bidra til utviklingen av retningslinjer for kirurgisk behandling når det gjelder reseksjonsomfang.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2411 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 28.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmiddler fra egen institusjon.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Laparoscopic Distal Pancreatectomy for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst