Forskningsprosjekt


MR studie av pasienter med dystrophia myotonica I

Vitenskapelig tittel:

MRI study of axial muscles in patients with myotonic dystrophy type IProsjektbeskrivelse:
Prosjektet samarbeider tett med prosjektet 2011/2186 Ungdommer og voksne med Dystrofia Myotonica 1 som består av en bred kartlegging av personer med DM1. I dette prosjektet er det fremkommet uttalt funskjonstap i trunkus. Det aktuelle prosjektet søker å finne årsakene til dette funskjonstapet. Svekkelsen kan skyldes i) fettinfiltrasjon og/eller atrofi av muskelvev eller ii) Hypertrofi av muskelen som følge av vedvarende myoton aktivitet (krampetilstand). For å avgjøre hvilken type patologi det er snakk om og dermed kunne rådgi i forhold til behandling/opptrening ønsker vi å foreta muskel-MRI av dem som samtykker til dette. MR funn vil bli relatert til ulike funksjonsmål (styrke utholdenhet ol.) samt til størrelse på genfunnet, år med sykdom og annen organaffeksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2354 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Ørstavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sophie og Leif Thorp fond til forskning vedrørende Dystrophia Myotonika via UNIFOR.

Forøvrig gjennom vanlig drift ved VV og OUS.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Med fak, Insr Helsefag, UIO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2016 REK sør-øst