Forskningsprosjekt


Bruk av MR mamma i Norge

Vitenskapelig tittel:
Studien vil kartlegge bruk av MR mamma ut fra alder og bosted, med målsetting om å se på forskjeller i de ulike fylkene.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge bruken av MR mamma i Norge. Man ønsker å finne ut om alder og bosted har noen betydning for hvor hyppig denne modaliteten blir tatt i bruk. Data om antall utførte MR mamma etter fødselsår og bostedsfylke vil hentes fra Rikstrygdeverket. Dataene fremstår altså på aggregert nivå.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/395 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 01.07.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Elin Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Bachelorgrad i radiografi, Nivå: Bachelor
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst