Forskningsprosjekt


Barn med dysmeli - erfaringer med å delta i fysisk aktivitet

Vitenskapelig tittel:

Barn med dysmeli - erfaringer med å delta i fysisk aktivitetProsjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å skape kunnskap om barn med dysmeli og deres erfaringer med å delta i ulike fysiske aktiviteter. Dysmeli er en medfødt tilstand som innebærer manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i arm(-er) og/eller ben. Det kan være mangler ved en eller begge armer og/eller ett eller begge ben. Barn som fødes med dysmeli er gjerne i omfattende kontakt med helseprofesjonelle gjennom barne- og ungdomsårene. Det er rimelig å anta at disse barna støter på flere og andre praktiske utfordringer, og problemer i hverdagslige aktiviteter enn hva barn uten dysmeli gjør. Hvordan barna erfarer å bruke kroppen sin i aktiviteter, og hvordan de løser praktiske utfordringer er hva denne studien søker innsikt i. Dette er kunnskap som etterlyses i forskningen på feltet. Studien er en kvalitativ studie, med fenomenologisk forskningsdesign. For å få kunnskap om barns egne erfaringer må jeg snakke med dem. Derfor er semistrukturerteintervju det som utpeker seg som best egnet metode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2436 Prosjektstart: 11.01.2016 Prosjektslutt: 30.08.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Wenche Schrøder Bjorbækmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst