Forskningsprosjekt


Hjerneblødning i Norge: Langtidsprognose, prognostiske faktorer og kostnader

Vitenskapelig tittel:

Hjerneblødning i Norge: Langtidsprognose, prognostiske faktorer og kostnaderProsjektbeskrivelse:
Hvert år rammes ca. 2000 personer i Norge av hjerneblødning. Dødeligheten er høy, ca. 40% dør i løpet av den første måneden. Vi ønsker å gjennomføre en observasjonsstudie av 2000 norske pasienter som har overlevd hjerneblødning, for å beskrive det naturlige forløpe etter hjerneblødning, identifisere faktorer som har betydning for prognose, og beregne helseøkonomiske kostnader som følge av hjerneblødning. Vi vil inkludere pasienter som er registrert i Norsk hjerneslagregister, og vil opp pasientene etter 2, 5 og 10 år. Vi vil samle inn opplysninger om vaskulære hendelser i oppfølgingsperioden, funksjonsnivå, og livskvalitet, og vi vil supplere opplysningene med uttrekk av data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/438 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus (lønn til stipendiat)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. med.
Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK nord