Forskningsprosjekt


NOACISP Acute Registry: Hjerneslag hos pasienter som bruker NOAK

Vitenskapelig tittel:

Registry of Novel Oral AntiCoagulants and vitamin K-antagonists In Stroke Patients: A multi-center audit addressing intracerebral hemorrhage and acute ischemic stroke in patients treated with oral anticoagulants (NOACISP Acute Registry)Prosjektbeskrivelse:
NOACISP Acute Registry er en europeisk multisenter kohort-studie av pasienter som har hatt hjerneslag og som ble behandlet med «non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia» (NOAK) eller vitamin K antagonister (VKA) på tidspunktet da de fikk hjerneslaget. NOAK og VKA er blodfortynnende medisiner som forebygger blodpropper, for eksempel ved atrieflimmer. I mange år har VKA vært eneste tilgjengelige behandling, men de siste årene er NOAK blitt tilgjengelig. Behandling med NOAK har flere praktiske fordeler fremfor VKA, blant annet fast dosering, uten behov for regelmessig blodprøve for å bestemme riktig dosering. Studiens mål er å undersøke hvordan hjerneslag håndteres hos pasienter som bruker NOAK eller VKA, og hvordan det går med pasientene i løpet av de første 3 månedene etter hjerneslaget. Vi ønsker å bruke data som allerede er samlet inn i Norsk hjerneslagregister, supplert med navnet på det NOAK-middel som benyttes. Studien organiseres fra Universitetssykehuset i Basel, Sveits.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2373 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli utført av stipendiaten, som er ansatt ved Seksjon for hjerneslag, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. med.
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst