Forskningsprosjekt


Betydning av NOAK plasmakonsentrasjon ved akutt hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Impact of drug specific coagulation assays of novel, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOAC) in patients with acute cerebrovascular diseasesProsjektbeskrivelse:
Non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia (NOAK) er blitt tilgjengelig de siste årene som forbyggende behandling mot iskemisk hjerneslag for pasienter med atrieflimmer. Medikamentene har vist seg å være trygge og like effektive som vitamin K-antagonister (Marevan el. l.). I tillegg har medikamentene praktiske fordeler, på grunn av fast dosering uten behov for jevnlig blodprøvekontroll for å sikre terapeutisk plasmanivå. Det vil like fullt være av interesse å måle plasmanivå hos pasienter som behandles med NOAK og som får iskemisk hjerneslag eller hjerneblødning. Vi ønsker å delta i en internasjonal observasjonsstudie som vil undersøke (I) tilgjengelighet og gjennomførbarhet av plasmanivåbestemmelse for NOAK ved akutt hjerneslag, (II) sammenheng mellom NOAK plasmanivå og størrelse og alvorlighet av hjerneslaget, (III) sammenheng mellom plasmanivå og blødningskomplikasjoner og prognose, og (IV) faktorer som påvirker NOAK plasmanivå hos den enkelte pasient.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2371 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 30.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen egen finansiering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. med.
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst