Forskningsprosjekt


Implementering av ny teknologi i fysioterapipraksis

Vitenskapelig tittel:

An electronic clinical tool in physiotherapy;

a study of the implementation of novel technologies in the practicing of physiotherapyProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal undersøke de ulike måter et nettbrett med en applikasjon (app) blir implementert og tatt i bruk i fysioterapipraksis. Et sentralt forskningsspørsmål er Hva skjer i fysioterapipraksis når ny teknologi innføres? En hovedtanke bak utviklingen av appen som skal studeres er at ved å benytte appen i undersøkelse og behandling får fysioterapeuten hjelp til å systematisere praksis og forbedre sin dokumentasjon. Forskeren skal være med og observere når et utvalg fysioterapeuter har pasienter til behandling, hvor de benytter nettbrett og app til å registrere og dokumentere hva de gjør. Forskeren vil også videofilme behandlingtimene. Etter en behandlingstime skal både pasient og terapeut intervjues av forskeren. De ulike erfaringer med å benytte nettbrett og app søkes belyst, og forskeren er ute etter å beskrive variasjonen i bruk, og hvilken betydning det får for såvel terapeuter som pasienter å forholde seg til ny teknologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2435 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Wenche Schrøder Bjorbækmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er i sin helhet finansiert av Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fysioterapi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst