Forskningsprosjekt


Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler

Vitenskapelig tittel:

Identification of carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugsProsjektbeskrivelse:
Dette forskningsprosjektet skal identifisere assosiasjoner mellom reseptbelagte legemidler og risiko for kreft. Vi skal undersøke sammenhengen mellom medisinene som er registrert i Reseptregisteret og en kreftsykdom senere i livet. Målsetningen er å undersøke for alle kombinasjoner av medikamenter og kreftformer om medikamentet er assosiert med kreftforekomst. Prosjektet vil også utvikle et statistisk verktøy for monitorering av reseptpliktige legemidler med hensyn til kreftrisiko, slik at analysene enkelt kan gjentas regelmessig med oppdaterte tall senere. ​
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/352 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bettina Kulle Andreassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregisteret finanserer prosjektet i utgangspunktet. Det skal muligens søkes midler i 2016.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst