Forskningsprosjekt


Rituximab med eller uten tillegg av Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, utbredt sykdom

Vitenskapelig tittel:

Rituximab with or without Ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy. A randomized double-blinded Phase II trial.Prosjektbeskrivelse:
Follikulært lymfom er en type langsomtvoksende kreft, som regnes som uhelbredelig. Behandling kan imidlertid bremse utviklingen og gjennomsnittlig lever pasienten i 15 år eller mer etter diagnose. Det er vanlig at de får 5-6 forskjellige behandlinger, ofte med cellegift. Hva som er beste behandling er ikke avklart. Nordisk lymfom-gruppe har i 15 år arbeidet med å vise at man kan oppnå god effekt av immunterapi alene i form av Rituximab. På denne måten kan man spare pasienten for alvorlige bivirkninger av cellegift og dermed sikre bedre livskvalitet uten at det reduserer leveutsiktene. Det er imidlertid ikke alle som har denne effekten og vi vil prøve å forbedre responsratene. Ibrutinib er et nytt medikament, som liksom rituximab virker spesifikt på B-lymfocyttene. Ibrutinib har vist god effekt på andre typer lymfekreft alene og i kombinasjon med rituximab. For å avklare om dette er effektivt også ved follikulært lymfom vil vi gjøre en randomisert, dobbelt-blind fase II studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2485 EudraCT-nummer: 2015-001487-19 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2039

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Østenstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) er sponsor for studien og Oslo universitetssykehus kan søke om et økonomisk bidrag til studien. De har imidlertid begrensede midler og det vil kun være mulighet for å motta et bidrag (delfinansiering).

Dette er imidlertid en pasientgruppe som også utenfor studien ville gjennomgå liknende utredning, behandling og follow-up, slik at slik behandlingsforskning inngår som en integrert del av avdelingens drift.

Janssen Cilag AS er sponsor for studiemedisin Ibrutinib og placeboen.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
20.10.2016 REK nord
26.04.2017 REK nord