Forskningsprosjekt


Kvalitetsforbedring ved behandlingen av pasienter med hoftebrudd

Vitenskapelig tittel:

Quality Improvment in the Treatment of Patients With Hip FracturesProsjektbeskrivelse:
I 2012-13 gikk vi igjennom alle rutinene rundt behandling av pasienter med hoftebrudd. Vi fant 6 punkter som vi ønsket å endre til beste mulige praksis ut i fra kjent litteratur. Vi endret så praksis 1.1.14. Vi ønsker nå å retrospektivt gå igjennom pasienter fra en 2 års periode før endring og 2 år etter endring og sammenligne disse gruppene mtp komplikasjoner, bruk av kommunale tjenester og død. Vi har fulgt endringene med statistisk prosesskontroll for å se at vi faktisk har utført endringene. Målet er å skrive en artikkel om kvalitetsforbedring på sykehus. Hvordan får man det til? Og hva fører det til for pasienten?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/147 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tom Lian
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig har vi ingen ekstern finansiering av prosjektet. Deler av prosjektet er gjort i samarbeid med Boston Consulting Group som arbeidet pro bono. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst